پرسشنامه شماره سه (3)

با سلام

پرسشنامه‌ی پیش رو بخشی از طرح کارآفرینی جوانان شهرستان راور می‌باشد که با هدف ارتقای شایستگی‌های کسب و کار جوانان این شهر اجرا می‌شود. پاسخ‌های شما مورد قضاوت قرار نمی‌گیرند و پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد. اطمینان داشته باشید پاسخ های شما محرمانه خواهد بود و تنها در جهت تحقق اهداف پژوهش استفاده خواهد شد. لذا دقت شما در پاسخگویی به سوالات بر کیفیت یافته‌های پژوهش می‌افزاید.

باسپاس