مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی و مدارک بومی بودن برای همه ثبت نام کنندگان الزامی است.

از بین مدارک بومی بودن یک مدرک کافی است.

در صورت دریافت جایزه، کسب افتخار و یا ثبت اختراع و همچنین تجربه کاری و شاغل بودن مدارک مورد نیاز این دو بخش نیز الزامی می باشد.

مدارک شناسایی
تصویر پشت و رو کارت ملی
مدارک بومی بودن
صفحه اول شناسنامه، در صورتی که محل تولد متقاضی شهرستان های سیرجان و یا بردسیر است.
حکم کارگزینی یا حکم بازنشستگی همسر، پدر یا مادر متقاضی، در صورتی که همسر، پدر یا مادر متقاضی از کارکنان رسمی یا پیمانی شهرستان های سیرجان و یا بردسیر می باشند.
گواهی تحصیلی از مدرسه یا دانشگاه، در صورتی که متقاضی چهار سال متوالی از مقاطع تحصیلی را در شهرستان های سیرجان و یا بردسیر سپری کرده است.
پرینت سوابق بیمه چهار سال همسر پدر یا مادر متقاضی، در صورتی که حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان های سیرجان و یا بردسیر داشته باشند.
جوایز، افتخارات و اختراعات
گواهی یا لوح تقدیر جوایز و اقتخارات و ثبت اختراعات
تجربیات کاری
مدارک تجربیات کاری شامل گواهی‌نامه انجام کار در ادارات و یا شرکت ها و سایر اماکن