اهداف طرح

هـــدف کلـــی

هدف کلی از اجرای این طرح خلق آرمان و آرزوی متعالی و توانمندسازی جوانان با استعداد منطقه و حمایت از ایشان جهت ایجاد کسب و کارهای نو پا از طریق ارائه آموزش‌های توسعه فردی و مدیریت کسب و کار و  در نهایت کمک به پیشرفت و توسعه پایدار منطقه راور کرمان است. این طرح همچنین به دنبال دست‌یابی به اهداف زیر است:

ارتقاء فرهنگ کار و کارآفرینی بین مردم و جوانان منطقه

توانمندسازی نوجوانان و نوجوانان راور در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی (کارآفرینی)

شناسایی استعدادها و توانمندی‌های  نوجوانان و جوانان راوری و ایجاد زمینه رشد و شکوفایی آن‌ها

ایجاد و تقویت حس اعتماد به نفس و خودباوری به منظور تلاش برای دستیابی به آرمانی برتر و فردایی بهتر.

کمک به تأمین نیروی انسانی متعهد و متخصص برای توسعه پایدار منطقه

ایجاد نشاط علمی ، فرهنگی و اجتماعی در جامعه محلی

زمینه‌سازی ایفای نقش مطلوب اجتماعی