سیرجان

سیرجان با نام کهن «شیرگان» یکی از مهم‌ترین شهرهای تاریخی ایران است که از سال‌ها قبل از ظهور دینِ اسلام تا به‌امروز، اهمیتِ خود را حفظ کرده است.  این شهرستان، ۹۶۰ کیلومتر با پایتختِ ایران و ۱۸۰ کیلومتر با مرکز استان یعنی کرمان فاصله دارد و با توجه به قرارگرفتن در تقاطعِ محورهای ترانزیتی ایران، از دیرباز به عنوان یک چهارراه اقتصادی مهم شناخته شده است.